Liedertafel “Echo der Duinen”… méér dan 151 jaar een bruisend muzikaal monument

© GM08062023

WIE ZIJN WIJ

Liedertafel ”ECHO der DUINEN”
Met grote voldoening en tevredenheid kijken wij terug op de viering van ons 150-(151) jarig jubileumconcert op 23 april 2023 met een klinkend. concert. Het geeft ons energie om door te gaan om in de toekomst meer van die mooie uitvoeringen te geven.

Koor en dirigent

Op de welkomstpagina las je al dat we een gemengd koor zijn bestaande uit 35 leden en zingt een uiterst gevarieerd repertoire onder leiding van onze enthousiaste dirigent Guus Mulder. Hij is sinds het jaar 2000 met grote tevredenheid aan ons koor verbonden.

Ambitie

Onze ambitie is om kwalitatief goede meerstemmige muziek te zingen die jong en oud kan bekoren. Het rijke repertoire van “De Echo” (meer dan 400 (!!!) liederen) wordt gezongen door mensen met een passie voor zingen. Het is uiterst gevarieerd… van klassieke liederen tot liederen uit deze tijd. De maatstaf is dat het kwaliteit en meerwaarde heeft; dus geen ééndagsvlieg. Het feit dat een aantal leden 40, 50 of 65 jaar lid is, zegt wel iets van hun betrokkenheid bij dit koor. Zij beschikken over een enorme kennis en ervaring van de koorzang. Daartegenover staat dat door de ouderdom de stemkwaliteit geleidelijk minder wordt. Het is dan ook belangrijk dat het koor regelmatig nieuwe leden werft om de continuïteit van het koor te garanderen. Liedertafel “ECHO der DUINEN”… “Stoffig en oubollig”. Af en toe horen we deze kwalificatie van ons koor. Wellicht komt het door de naam die het koor al meer dan 150 jaar draagt?!? Of die kwalificatie terecht is… ?!? De leden van verder “de Echo” weten beter. Het is voor ons een uitdaging om je te overtuigen dat ons koor met zo’n rijke muzikale traditie helemaal niet “Stoffig en oubollig” is. Dus laat ons je overtuigen door een keer langs te komen op een repetitie of stuur ons een berichtje zodat wij contact met jou kunnen opnemen. >>>

NIEUWE LEDEN

Het is dan ook belangrijk dat het koor als het onze regelmatig nieuwe leden werft

om de continuïteit van het koor te garanderen. Voor geïnteresseerden hebben we een

speciale pagina op onze website met informatie die belangrijk voor je kan zijn.

BEDREIGINGEN

Liedertafel “Echo der Duinen”,opgericht in 1872, heeft naast vele hoogtepunten ook

enkele dieptepunten gekend. Steeds bleek dat “De Echo”, als het er op aankwam,

veerkracht toonde. Zo werd “De Echo” bij haar 100-jarig bestaan bedreigd met opheffing

vanwege een tekort aan leden. En wat bleek… de mensen in Loon op Zand e.o. namen

hun verantwoordelijkheid. Het aantal leden nam geleidelijk aan weer toe. Daardoor was

“De Echo” in staat om in 1997 bij het 125-jarig jubileum een klinkend concert te geven.

ZINGEN

De belangrijkste functie van een koor als "De Echo" is "ZINGEN". Het is een geweldige ervaring om samen met andere enthousiaste zangers/zangeressen 4-stemmige muziek te maken. De apotheose is dan het concert... dat geeft veel voldoening! Dit alles biedt Liedertafel "Echo der Duinen". >>>

Liedertafel “Echo der Duinen”… méér dan 151 jaar

een bruisend muzikaal monument

© © GM08062023

informatie

WIE ZIJN WIJ

Liedertafel ”Echo der Duinen”
Met grote voldoening en tevredenheid kijken wij terug op de viering van ons 150-(151) jarig jubileumconcert op 23 april 2023 met een klinkend. concert. Het geeft ons energie om door te gaan om in de toekomst meer van die mooie uitvoeringen te geven.

Koor en dirigent

Op de welkomstpagina las je al dat we een gemengd koor zijn bestaande uit 35 leden en zingt een uiterst gevarieerd repertoire onder leiding van onze enthousiaste dirigent Guus Mulder. Hij is sinds het jaar 2000 met grote tevredenheid aan ons koor verbonden.

Ambitie

Onze ambitie is om kwalitatief goede meerstemmige muziek te zingen die jong en oud kan bekoren. Het rijke repertoire van “De Echo” (meer dan 400 (!!!) liederen) wordt gezongen door mensen met een passie voor zingen. Het is uiterst gevarieerd… van klassieke liederen tot liederen uit deze tijd. De maatstaf is dat het kwaliteit en meerwaarde heeft; dus geen ééndagsvlieg. Het feit dat een aantal leden 40, 50 of 65 jaar lid is, zegt wel iets van hun betrokkenheid bij dit koor. Zij beschikken over een enorme kennis en ervaring van de koorzang. Daartegenover staat dat door de ouderdom de stemkwaliteit geleidelijk minder wordt. Het is dan ook belangrijk dat het koor regelmatig nieuwe leden werft om de continuïteit van het koor te garanderen. Liedertafel “ECHO der DUINEN”… “Stoffig en oubollig”. Af en toe horen we deze kwalificatie van ons koor. Wellicht komt het door de naam die het koor al meer dan 150 jaar draagt?!? Of die kwalificatie terecht is… ?!? De leden van verder “de Echo” weten beter. Het is voor ons een uitdaging om je te overtuigen dat ons koor met zo’n rijke muzikale traditie helemaal niet “Stoffig en oubollig” is. Dus laat ons je overtuigen door een keer langs te komen op een repetitie of stuur ons een berichtje zodat wij contact met jou kunnen opnemen. >>>

NIEUWE LEDEN

Het is dan ook belangrijk dat het koor als het

onze regelmatig nieuwe leden werft

om de continuïteit van het koor te garanderen.

Voor geïnteresseerden hebben we een speciale

pagina op onze website met informatie die

belangrijk voor je kan zijn.

BEDREIGINGEN

Liedertafel “Echo der Duinen”,opgericht in 1872,

heeft naast vele hoogtepunten ook enkele

dieptepunten gekend. Steeds bleek dat “De

Echo”, als het er op aankwam, veerkracht

toonde. Zo werd “De Echo” bij haar 100-jarig

bestaan bedreigd met opheffing vanwege een

tekort aan leden. En wat bleek… de mensen in

Loon op Zand e.o. namen hun

verantwoordelijkheid. Het aantal leden nam

geleidelijk aan weer toe. Daardoor was “De

Echo” in staat om in 1997 bij het 125-jarig

jubileum een klinkend concert te geven.

ZINGEN

De belangrijkste functie van een koor als "De Echo" is "ZINGEN". Het is een geweldige ervaring om samen met andere enthousiaste zangers/zangeressen 4-stemmige muziek te maken. De apotheose is dan het concert... dat geeft veel voldoening! Dit alles biedt Liedertafel "Echo der Duinen". >>>